You are currently viewing VEFAC tăng vốn thêm 12.200 tỷ để đầu tư dự án 148 Giảng Võ

VEFAC tăng vốn thêm 12.200 tỷ để đầu tư dự án 148 Giảng Võ

Theo kế hoạch, VEF sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Tăng vốn lên gấp 7 lần, từ mức 1.666 tỷ để đạt 13.894,6 tỷ đồng. Để đầu tư vào dự án 148 Giảng Võ, Dự án Mễ trì và trung tâm hội chợ quốc gia.

Công ty Cổ Phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC/Triển lãm Giảng Võ) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2019 với điểm đáng chú ý là tăng vốn điều lệ thêm hơn 12.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vị trí dự án Vinhomes 148 Giảng Võ
Vị trí dự án Vinhomes 148 Giảng Võ

Thay đổi theo văn bản thông báo ý kiến thủ tương

Chi tiết hơn, Văn phòng Chính phủ giữa tháng 8/2018 đã có văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; Các dự án thành phần. Công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư để có thể sớm triển khai dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội); Cùng với 2 dự án thành phần tạo nguồn vốn là dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, Ba Đình.

Trước mắt, trong giai đoạn Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn thiện nội dung, quy mô đầu tư dự án này. Công ty phải tăng vốn để đáp ứng yêu cầu về vốn chủ, năng lực tài chính để triển khai theo quy định tại Luật đất đai.

Do đó, Công ty dự kiến xin cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ trên cơ sở pháp lý và sự cần thiết. Theo kế hoạch, VEF sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, tăng vốn lên gấp 7 lần, từ mức 1.666 tỷ để đạt 13.894,6 tỷ đồng. Phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Phân quyền với tỷ lệ 1:7,34. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Hiện Vingroup là công ty mẹ nắm giữ 83,3% vốn điều lệ của VEF và Bộ VHTTDL nắm giữ 10%.

VEFAC tăng vốn điều lệ để đâu tư dự án 148 giảng võ

Chi tiết triển khai các dự án của đợt tăng vốn

Nếu thành công, Công ty dự thu 12.228,5 tỷ đồng. Mục đích triển khai dự án như đã đề cập, bao gồm 5.777 tỷ cho Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. 4.089 tỷ cho dự án 148 Giảng Võ và 2.362 tỷ cho dự án Mễ Trì. Phần vốn còn lại được bổ sung làm vốn lưu động.

Đây cũng là dự án trọng điểm năm nay, 2019. Công ty đặt kế hoạch tiếp tục triển khai 3 hội chợ triển lãm.  Doanh thu bán hàng và dịch vụ dự đạt 17,4 tỷ. Doanh thu tài chính hơn 59 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty lên kế hoạch đẩy mạnh các thủ tục để triển khai 3 dự án tại Giảng Võ, Mễ Trì và Đông Anh. Trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức ở địa điểm khác.

Về công ty hội chợ triển lãm quốc gia VEFAC

Công ty được thành lập vào năm 2011 với trụ sở tại số 148 Giảng Võ, Ba Đình. Chuyên tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị trong và ngoài nước. Năm 2015, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 thành viên. Trong đó 4 thành viên do cổ đông chiến lược là Vingroup đảm nhận. Năm nay, VEF dự thay đổi hai thành viên VinGroup. Trong đó hai cá nhân thay thế cũng từ Tập đoàn này.

Kết thúc năm 2018, Công ty đạt 15 tỷ đồng doanh thu. 55 tỷ doanh thu tài chính. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế thu về gần 33 tỷ đồng. Năm qua, Công ty đã xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức 3 hôi chợ triển lãm thường niên là: Hội chợ Xuân; Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp và Hội chợ Thời trang.

Tại ngày 31/12/2018, Công ty có 1.826 tỷ tài sản. Bao gồm 1.061 tỷ tài sản ngắn hạn và 810 tỷ tài sản dài hạn. Vốn chủ vào mức 1.818 tỷ đồng với 1.666 tỷ vốn cổ phần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 147 tỷ và 5,3 tỷ thặng dư.

Theo CafeF