You are currently viewing Tiến độ cầu Máy Chai kết nối Vinhomes Vũ Yên và thành phố Hải Phòng tới 15-03-2024

Tiến độ cầu Máy Chai kết nối Vinhomes Vũ Yên và thành phố Hải Phòng tới 15-03-2024

Cầu dây văng Máy Chai thuộc thành phố Hải Phòng dự tính được xây dựng trong vòng 30 tháng. Cùng với sự thúc đẩy của chủ đầu tư dự án đã và đang diễn ra theo đúng tiến độ dự tính. Hiện tại, trụ của cây cầu Máy Chai đã được hình thành trên Sông Cấm (một trong những con sông lớn bao quanh dự án Vinhomes Vũ Yên). Dưới đây là hình ảnh thực tế cây cầu Máy Chai tháng 15/3/2024.

Sau khi hoàn thành, cầu Máy Chai sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo vũ yên tới quận Ngô Quyền chỉ còn 5-10 phút.

VinHouse