You are currently viewing Hình ảnh tiến độ thi công Vinhomes Ocean Park 3 The Crown Tháng 10.2022

Hình ảnh tiến độ thi công Vinhomes Ocean Park 3 The Crown Tháng 10.2022

Hình ảnh tiến độ các phân khu và các con đường của dự án Vinhomes Ocean Park 3 the Crown vào tháng 10-2022

Tiến độ công viên trung tâm tháng 10.2022
Tiến độ công viên trung tâm tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Thời Đại Tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Thời Đại Tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Ánh Dương Tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Ánh Dương Tháng 10.2022
 Tiến độ phân khu Phố Biển Tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Phố Biển Tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Vịnh Xanh tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Vịnh Xanh tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Vịnh Tây tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Vịnh Tây tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Đảo Ngọc tháng 10.2022
Tiến độ phân khu Đảo Ngọc tháng 10.2022
Hình ảnh đường Vành Đai 3.5m tại vinhomes Ocean Park 3 The Crown
Hình ảnh đường Vành Đai 3.5m tại vinhomes Ocean Park 3 The Crown
Hình ảnh đường 51m tại dự án Vinhomes Ocean Park 3 The Crown
Hình ảnh đường 51m tại dự án Vinhomes Ocean Park 3 The Crown

vinhouse.net