You are currently viewing Vingroup: Chuyển nhượng bất động sản của vẫn chiếm trên 50% tổng nguồn thu của quý 1

Vingroup: Chuyển nhượng bất động sản của vẫn chiếm trên 50% tổng nguồn thu của quý 1

Nếu tính cả doanh thu chuyển nhượng lô lớn được hạch toán vào doanh thu tài chính, thì tổng doanh thu bán bất động sản của Vingroup trong kỳ là 13.600 tỷ, chiếm 54% tổng doanh thu.

Doanh thu khác mang về 3.854 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 21% cơ cấu doanh thu.

Doanh thu mảng sản xuất trong quý 1 đạt 3.324 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 18%. Trong quý I, VinFast đã bán được hơn 6,7 nghìn xe, trong đó VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong tháng 03. Chỉ sau ba tháng mở đăng ký, VinFast đã nhận tổng cộng khoảng 60 nghìn đơn đặt hàng VF 8 và VF9 trên toàn cầu.

Mảng du lịch trong quý 1 phục hồi mang về 1.349 tỷ đồng do hoạt động của Vinpearl đã hồi phục mạnh mẽ trong quý. Tổng số đêm phòng bán tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ khách du lịch nội địa tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ.

Ngoài ra, Vingroup cũng thu về 1.471 tỷ đồng từ cho thuê bất động sản, 865 tỷ đồng từ y tế và 681 tỷ đồng từ giáo dục.

Kết quả kinh doanh quý 1, lợi nhuận trước thuế Vingroup đạt 1.928 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng. Năm 2022, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần là khoảng 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là khoảng 6.000 tỷ đồng. Như vậy, hết quý 1, Vingroup đã hoàn thành được 13% kế hoạch doanh thu và 8,5% kế hoạch lợi nhuận.

Theo CafeF